Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Tok full gjennomgang av hele det elektriske anlegget
Borettslag og sameie

Tok full gjennomgang av hele det elektriske anlegget

Borettslag på Torshov
Borettslag på Torshov

Et sameie på Torshov i Oslo fattet mistanke om at det kunne være feil og mangler ved det elektriske anlegget. Nå har de hatt en full gjennomgang, utbedret feil og regner med å få rimeligere forsikring.

– Vi var på en runde i de forskjellige leilighetene i forbindelse med at vi skulle lufte radiatorer. Da så vi at det var en del løse ledninger og andre ting ved det elektriske anlegget som ikke så helt bra ut i flere av leilighetene. På bakgrunn av denne runden ville vi gjøre en grundigere vurdering, sier Kittil Aarnes som er styreleder i sameiet Sandakerveien 10 B-E.

De tok kontakt med en elektriker de kjente og ble anbefalt å benytte et bestemt elsjekkfirma for å kontrollere det elektriske anlegget. Å få en anbefaling kan være lurt da det finnes noen useriøse aktører. Selskapet ga en fast pris både per leilighet og for fellesarealene. Oppdraget var å sjekke hele det elektriske anlegget fra hovedtavla og alt det elektriske i hver leilighet.

Gammelt sameie

Sameiet i Sandakerveien sto ferdig i 1936 og består av 48 leiligheter fordelt på fire oppganger.

– I løpet av så mange år har flere av leilighetene blitt pusset opp flere ganger, men alle har nok ikke vært like opptatt av det elektriske underveis. Derfor var det betryggende å få gjennomført en grundig kontroll hvor de målte verdier i stikk, termograferte sikringsskap, besiktiget anlegget og sjekket om all jording fungerte som det skulle. De fant mange småting som løse ledninger og gale kontakttyper, men også mer alvorlige forhold, særlig jordfeil, forklarer Aarnes.

På noen bad ble det avdekket jordfeil i forbindelse med at det har blitt lagt nye varmekabler, og Aarnes mener at det sikkert har blitt utført en del arbeider av ufaglærte flere steder opp gjennom tiden.

Styrets ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for at brannsikkerheten i boligsameier er god, og de er pålagt å gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid. Sameier og borettslag er også underlagt de samme krav som næringsbygg når det kommer til elsikkerhet. Det er styrets ansvar å sørge for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Ansvaret som styret har begrenser seg egentlig bare til den delen av det elektriske anlegget som er felles, men å ha en mer offensiv holdning er en god idé:

– Selv om styret egentlig bare er ansvarlig for det elektriske anlegget i fellesarealene, har vi allikevel en stor interesse av at det ikke brenner hos naboen på grunn av en feil i det elektriske. Det var jo også et tankekors at de som gjorde elsjekken hos oss nesten ikke fant en eneste leilighet uten en eller annen feil, tilføyer Aarnes.

Raskt utført til en fornuftig pris

Elsjekkfirmaet brukte i underkant av én time per leilighet da de gjennomførte elsjekken. Aarnes oppfattet dem som veldig grundige:

– Jeg var selv med i flere av leilighetene siden jeg låste opp hos mange av dem som ikke kunne være hjemme og hadde overlatt dette ansvaret til meg. Da så jeg med selvsyn hvordan de gjennomførte kontrollen, og det så veldig bra ut. Prismessig kostet det rett i underkant av to tusen kroner for hver leilighet, og det er vel anvendte penger. Tilstanden vi avdekket et par steder var så dårlig at jeg nesten er forundret over at vi ikke har opplevd brann hos oss, fortsetter han.

Rimeligere forsikring

Etter at tilstanden til det elektriske anlegget i sameiet i Sandakerveien var dokumentert ble det bestilt utbedringsarbeider.

– Nå kan vi dokumentere at alt er i orden her, så nå vil vi ta en runde med forsikringsselskapet for å få en rimeligere forsikring. Det er veldig viktig å ha disse tingene på plass. Nå kan vi sove godt alle som bor her, og mitt råd til styreledere i andre boligselskaper er å gjøre det samme som oss. Dette handler om å bo trygt, og det vil jo alle, konkluderer Aarnes.

Av Tom Backe

Next article