Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Tryggere borettslag, med skybasert kameraovervåkning!
Sponset

Synes du det er ubehagelig at uvedkommende oppholder seg i borettslaget, eller er du lei av innbrudd, tyveri eller andre typer av skadeverk rettet mot borettslaget eller beboernes eiendeler? Enter Security tar i bruk ny skybasert kamerateknologi for å trygge beboere i hele Norge.

– Jeg er ikke så glad i å bruke ordet overvåkning, sier salgs- og markedssjef i Enter Security, Kjetil Kristiansen. Det handler mest om å benytte ny og fremtidsrettet teknologi for å skape trygghet og gjøre det enkelt for styrene i borettslagene.

Enter Security AS ble etablert i 2015, av brødrene Kjetil og Jim-Roger Kristiansen. De har også vært med å etablere selskapet Parqio, som leverer et fremtidsrettet Parkeringssystem for boligselskap.

– Vi er Norges første sertifiserte forhandler for Eagle Eye Networks sitt prisbelønte kameraovervåkingssystem Eagle Eye Cloud VMS. Vi ønsker å etablere oss som en foretrukken og ledende tjenesteleverandør av skybasert kameraovervåkning overfor borettslag og sameier i hele Norge.

Enkel håndtering fra app

Eagle Eye Networks er et amerikansk selskap som opererer i hele verden. Systemet kan enkelt integreres med borettslags allerede eksisterende kamera, hvis slike finnes, noe som gjør løsningen svært fleksibel og kostnadsbesparende. Systemet bygger på AI (kunstig intelligens) kombinert med skybasert lagring, som enkelt håndteres fra en app på mobilen.

– – Systemet inneholder smart videosøk. Dersom det har vært en uønsket hendelse i borettslaget, kan man nå enkelt søke på personer basert på kjønn eller farger på klær. For kjøretøy kan man søke på bilmerke, farge eller registreringsnummer. Søkefunksjonen oppdateres hele tiden med nye søkeobjekter basert på AI. Dette er en meget viktig og tidsbesparende funksjon for driftsledere og administratorer hvis de har behov for å se på lagrede opptak av hendelser tilbake i tid, eller bare få bekreftet eller avkreftet et hendelsesforløp på en rask og enkel måte, forteller Kristiansen.

Det er ikke behov for å laste ned video, da disse kan ses direkte fra server eller deling via videolink. Systemet krever ingen installasjon av programvare, og kan ha så mange brukere man ønsker. Varsling kan foregå på SMS, e-post eller med et signal. Det er også mulig med automatisk varsling til brannvesenet som da raskt kan få beskjed om at det for eksempel er røykutvikling eller temperaturendring. Dette må da avtales på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

Tunkvartalet Borettslag i Lørenskog er et av borettslagene som har valgt å trygge sine beboere med overvåkningskamera. Foto: Enter Security

Fornøyd kunde på Lørenskog

Tunkvartalet Borettslag i Lørenskog er et av borettslagene som har valgt å trygge sine beboere med overvåkningskamera. Kamerasystemet dekker i dag alle fellesområder i borettslaget, både i garasjeanlegget og utearealene.

– De har allerede etter relativt kort periode oppklart og dokumentert en rekke uønskede hendelser til driftsleder og beboernes store tilfredshet, sier Kristiansen fornøyd, og legger til at sikkerheten rundt opptakene er ekstremt høy og det vil ikke være mulig for en tredjepart å manipulere eller slette opptak. Filmene oppbevares i syv dager etter opptak før de blir slettet.

Tunkvartalet borettslag baner vei

Ved å ta i bruk ny og smart skybasert kamerateknologi har borettslaget lykkes i å skape et tryggere, triveligere og et mer inkluderende miljø for sine beboere!

Nordmenn ønsker trygghet

En oppsiktsvekkende spørreundersøkelse gjennomført av Norstat, viser at tre av fire nordmenn aksepterer mer overvåkning i samfunnet dersom det gjør hverdagen tryggere. Blant de spurte er 1000 menn og kvinner i alle aldre og fra hele landet.

– Kameraovervåkning kan bidra til å skape positive synergier i form av et mer samlende og inkluderende bofellesskap, i tillegg til å være forebyggende for innbrudd og lignende, sier Calle Ellinger, driftsleder i Tunkvartalet Drift.

Løsningen oppfyller alle krav i henhold til EUs personvernforordning (GDPR), og beboerne i et borettslag må være enige før kamera monteres. Borettslaget kan ikke filme andre eiendommer, og er også pliktig til tydelig merking av kameraene.

– Jeg anbefaler alle som vurderer skybasert kameraovervåkning om å ta kontakt med Enter Security. De leverer fantastisk service, produkter og support, avslutter Ellinger.

Av Cathrine Naglestad

Next article