Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Unikt samarbeid gir store kutt i energikostnader
Sponset

Med en veldig god strømavtale, og et helt unikt samarbeid, er det store penger å spare for borettslag og sameier som lar Boligforvalterne hjelpe dem.

Mens Alle Tall har oversikt over den økonomiske situasjonen, gjennomfører Driftshjelp energibesparende tiltak ute i sameiet eller borettslaget. Dette unike samarbeidet kan gi store fordeler for kundene.

– Vi som sitter med det økonomiske, har detaljert kunnskap om utgiftene. Vaktmesteren kjenner bygget ut og inn, og kan utføre tiltakene på eiendommene. Hvis de to samarbeider godt, kan man redusere energikostnadene og ha en mer effektiv drift, sier Jonas Hansen-Tangen, forretningsfører i Alle Tall.

Jonas Hansen-Tangen

Forretningsfører i Alle Tall

Boligforvalterne består av fire selskaper som spesialiserer seg på helhetlige løsninger for drift og styring av borettslag og sameier. Alle Tall leverer forretningsførsel, Driftshjelp leverer vaktmestertjenester, Rene Rom leverer renhold og Styrebistand leier ut styremedlemmer.

God avtale på strøm

Alle Talls kunder får en veldig god prisavtale på strøm, gjennom gode innkjøpsavtaler har kundene betalt mindre enn 90 prosent av markedsprisen de siste to årene.

– Flere av kundene våre har fått betalt for å bruke strøm eller har betalt svært lite, siden de har fått mer strømstøtte enn det strømmen har kostet, sier Hansen-Tangen.

– Med dagens strømpriser, er fjernvarme veldig dyrt. Fyringsoljen har også gått veldig opp i pris og nesten tredoblet seg det siste halvannet året. Derfor blir samspillet mellom forretningsførsel og drift ekstra viktig. Det handler om hvor mye energi man forbruker, hvor mye det koster og når man kan starte med å varme opp, sier Hansen-Tangen.

Vil komme under huden

Når Alle Tall tar over forretningsførselen for et borettslag eller et sameie, begynner de med å komme på befaring.

– Vi ønsker å komme under huden på borettslaget eller sameiet. Vi tar bilder og får oversikt. Vi gjør oss også kjent med alle måleenhetene i bygget, og gir dem egne navn. På den måten kan vi se hvor det er størst og unødvendig strømforbruk når strømregningen kommer. Er det varmen i kjelleren, lys eller oppvarming i oppgang, varmtvann eller kanskje varmeutgifter i garasjen? Videre samarbeider vi med Driftshjelp om hvilke konkrete tiltak de kan sette i gang for å spare strøm, sier Hansen-Tangen.

Vannmåler eller ikke

Alle Tall har også utviklet en egen beregningsmodell som viser om man taper eller tjener penger på å installere vannmåler.

– Mange borettslag har mye å hente på å gjøre den beregningen riktig. Kommunale avgifter er en av de største utgiftspostene sameier har, sier Hansen-Tangen, og legger til at de også hjelper kunden med forsikringsavtaler.

– En gang i året, går vi gjennom forsikringsavtaler og skadehistorikk, og ser om vi kan hjelpe kunden med billigere forsikring. Hvis vi kombinerer alle disse tingene, kan et sameie gå fra litt dårlig økonomi og økte fellesutgifter, til at man ikke trenger å øke fellesutgiftene, og samtidig har råd til å gjennomføre større vedlikeholdsprosjekter, sier forretningsføreren.

Isolering og skallsikring

Hansen-Tangen kommer med noen eksempler der borettslag og sameier har spart mye penger.

– Ofte finner vi bygninger der fem radiatorer står på full guffe i områder som ikke blir brukt. Vi har eksempler der beboere skrur opp alle radiatorene i fellesarealene, så de kan røyke ut av vinduet i trappoppgangen, sier han.

Isolering av rør er også et tiltak som kan gi reduserte strømutgifter. Varmtvannsrøret skal i mange tilfeller sende varmt vann opp mange etasjer. Dersom rørene ikke er isolert, tapes mye varme i fellesarealene på vei opp. Mange steder ligger også varmtvannsrørene inntil kaldtvannsrørene. Da jobber de mot hverandre.

– God skallsikring er også et godt tiltak. Man må sørge for at dører er lukket og låst, sier Hansen-Tangen.

Halverte strømforbruket

Hansen-Tangen forteller at de har kunder som har halvert strømforbruket sitt etter de fikk hjelp av Alle Tall.

– En kunde sparte 600 000 kroner i året, og skal bruke pengene til å gi gratis oppvarming og varmtvann for alle beboerne. Vi vet at våre tiltak gir valuta for pengene, og det er ikke noe som gleder meg mer enn å se at kundene våre sparer penger, sier han.

Forretningsførsel og regnskap for borettslag og sameier

Ønsker du et tilbud?

Av Marte Frimand

Next article