Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Vi former våre bygninger, deretter former de oss
boligkjøp

Vi former våre bygninger, deretter former de oss

Bård Folke Fredriksen. Foto: Nadia Frantsen

De unge ser frem til å skape sitt eget hjem. Bli ferdig med utdannelsen. Få seg jobb og kjæreste, og så kjøpe bolig for å bygge sitt eget rede. Det samme gjorde jeg. Borettslagsleiligheten var ikke så stor – ikke hadde den drømme-beliggenhet heller. Men for en lykke da jeg fikk nøkkel til mitt eget hjem. Senere flyttet kjæresten min inn og vi startet for alvor vårt nye liv.

Jeg var 28 år og i 1996 var det ikke så uvanlig at unge kjøpte bolig. Men boligmarkedet er langt vanskeligere for unge i dag. Det gjelder mange steder i landet, ikke bare i Oslo. I tillegg bør du ha en samboer og to inntekter. Hvis du er singel er de aller fleste boliger i større byer bare en drøm.

Den lykkefølelsen jeg fikk som ung unner jeg de unge i dag også. Det er kanskje mer nødvendig enn noensinne å skape trygghet for at unge kan skaffe seg eget hjem. Bolig er en av de viktigste pilarene i livet sammen med helse, utdannelse/jobb og familie. Når en av pilarene vakler, berører det helheten og stabiliteten i livet. I disse dager er vi urolige for å bli smittet av korona – helsepilaren vakler. Vi er urolige for arbeidsplassen og økonomien – jobbpilaren vakler. Mange unge er bekymret for at de ikke har kommet seg inn på boligmarkedet – boligpilaren vakler. Dette gjør meg urolig, men samtidig vet jeg at boligbyggelagene kan være en del av løsningen.

Tilrettelegger

Boligbyggelagene bidrar med å legge til rette for at unge får en fot innafor. Ulike leie-til-eie og leie-før-eie modeller, OBOS Bostart og OBOS Deleie er eksempler på det. Mange brukte boliger i borettslag og sameier er også gode førstegangsboliger. Men ingen aktør kan sikre at unge kommer inn på boligmarkedet alene. Vi er avhengige av samspill mellom mange aktører. Boligbyggelagene ønsker å være en del av det, og vi er garantert en del av løsningen.

Bygging av nye boliger er svært viktig – spesielt for de unge. For når vi kommer ut på den andre siden av pandemien er det avgjørende å ha både et arbeids- og boligmarked i balanse. Det betyr at boligbyggingen må opprettholdes slik at tilbudssiden ikke får en alvorlig svikt de neste årene.

Vedlikehold

Godt vedlikeholdte boliger og gode nærmiljøer er viktig for trivsel. Eldre borettslag og sameier blir så å si aldri revet, de blir vedlikeholdt. Vi eier sammen og tar vare på sammen. Når unge og eldre trives der de bor, har de et bedre liv. Hvis unge eier sin egen bolig, blir det også stabile boforhold for de aller yngste. Det gir forutsigbarhet og trygghet og bidrar til gode boforhold.

I krisetid bør vi planlegge vedlikehold som utføres når krisen er over. Det vil redusere arbeidsledigheten nå, og legge til rette for god fart fra start når pandemien tilsier økt aktivitet. Bygninger, boliger og veier trenger vedlikehold og er et fornuftig sted å starte. Bygg- og anleggsbransjen er landets største fastlandsindustri. Her jobber mange unge, og de er lærlinger her.

Vi former våre bygninger, deretter former de oss. Det er dessverre ikke mine egne kloke ord, men en av mine favoritter: Churchill. Sitatet brukes om forholdet mellom mennesker og våre omgivelser. Mellom mennesker og arkitektur. Vi er byggmestre som setter varige spor, samtidig som vi som mennesker er prisgitt våre bygde omgivelser. Bygninger, bomiljøer og mennesker påvirker hverandre gjensidig. Samtidig som bygninger ikke kan bety alt, menneskelig adferd former jo også nærmiljøer. Ta vare på hverandre – ta vare på hjemmene. 

Av Bård Folke Fredriksen, adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Next article