Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Vil gjøre det enklere for styrene å gjøre borettslag og sameier mer bærekraftig
bærekraft

Vil gjøre det enklere for styrene å gjøre borettslag og sameier mer bærekraftig

Foto: Getty Images

Det er ikke alltid like lett å få gjennomslag for tiltak som koster penger når man bor sammen i borettslag eller sameier. Dette gjelder selv om tiltakene på sikt både er økonomisk lønnsomme og praktiske for beboerne.

Bård Folke Fredriksen

Adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Du kjenner deg kanskje igjen? For noen vil ha solcellepanel på taket for å produsere energi til fellesstrømmen eller elbilene. Andre vil bytte ut vinduene fordi de gamle er dårlig isolert.

Vi har forskjellige ønsker og behov. Vi har forskjellig mulighet til å påta oss ekstra kostnader. Vi har forskjellig utgangspunkt for å forstå kompliserte prosesser. Vi er rett og slett forskjellige. Derfor er det vanskelig å ta beslutninger om store investeringer i borettslag og sameier.

Vi må begynne med oss selv

Vi har også forskjellig syn på hvor viktig det er å prioritere klima og miljø, men de politiske målene i Norge og verden er tydelige: Vi må redusere miljøskadelige utslipp og klimaavtrykket på jorden. 70 prosent av alle kvadratmeter med bygg i Norge er boliger.

Private bygninger bruker nesten 40 prosent av all energi i verden, så dette målet må også eksisterende boliger bidra til. Da må vi begynne med alle oss selv, vi som bor i disse boligene. Sitter du i styret i borettslag eller sameie, har du et ekstra ansvar for bygningene.

Nye og eksisterende boliger

Det tilføres omtrent én prosent nye boliger årlig. Disse nye boligene er i stor grad klimavennlige på grunn av dagens tekniske krav med økt fokus på rett materialbruk og lav energibruk. Men 99 prosent av boligene er imidlertid allerede bygget. Tiltak for å oppnå klimagevinster må derfor rettes inn mot disse.

Vi ønsker at du skal få et bedre boliv og at boligen din skal være en sikker investering. Derfor har NBBL og boligbyggelagene i Norge utviklet et verktøy som gir en mer bærekraftig utvikling av borettslag og sameier. Verktøyet er knyttet til verdier vi finner i FNs bærekraftmål, som er tiltak for mennesker, miljø og økonomi:

  • Bidra til et bedre boliv, slik at dere som bor i borettslaget skal oppleve økt trygghet og trivsel.
  • Redusere borettslagets negative miljøpåvirkning og bli bedre tilpasset endrede klimatiske forhold.
  • Redusere driftskostnadene eller øke verdien på den enkeltes bolig.

Verktøy som gjør styrejobben enklere

Boligselskap forvaltes i all hovedsak av frivillige styremedlemmer som bruker av sin fritid på å gjøre oppgaver for fellesskapet. Bærekraftstrategien skal tilby verktøy som gjør styrejobben enklere. Vi ønsker å hjelpe styrene med langsiktig bærekraftig byggforvaltning.

Når styrene tar riktige valg basert på miljø og menneskene som bor der, så er det bra for folk, bra for planeten og bra for økonomien.

Av Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Next article