Skip to main content
Home » Økonomi » Bistår med trygghet og kompetanse
Sponset

OBOS-banken råder boligselskapene til å opprettholde driften under koronatidene, og fortsette med vedlikeholdsarbeid så langt det lar seg gjøre.

Kort tid etter at koronaviruset spredde seg til de norske landegrensene, ble samfunnet som vi kjenner det snudd på hodet. Som resultat fikk blant annet OBOS-banken flere henvendelser fra norske boligselskap vedrørende redselen for å ikke kunne betjene felleskostnadene. Banken valgte derfor å være behjelpelige med både avdragsfrihet og reduserte renter i henhold til utviklingen i markedet, slik at styrene ble gitt et handlingsrom for å sette felleskostnadene og opprettholde driften av boligselskapene.

— Selv om situasjonen er krevende, er det utrolig viktig å holde hjulene i gang. Jeg mener blant annet at dette er tiden for å opprettholde en løpende drift i boligselskapet, og fortsette med rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid så langt det lar seg gjøre. Det å stoppe prosjekter der det er inngått kontrakt på arbeidet kan føre til mer kostnader. Videre bør styrene ha fokus på de løpende oppgavene knyttet til driften gjennom egen oppfølging, vaktmester og serviceavtaler, sier Morten Dick, leder for bedriftsmarkedet i OBOS-banken.

Mulighet for gunstige priser

— Det er også slik at det er forløpende behov for å planlegge og gjennomføre vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Den faste eiendommen som boligselskapet eier er den viktigste eiendelen som selskapet har og den verdien må man passe godt på. Dagens koronasituasjon påvirker byggebransjen som igjen kan gi boligselskapene en god mulighet for å oppnå gunstige priser i dagens marked, fortsetter han.

Ifølge Dick er styremedlemmene og styrelederne i de norske boligselskapene på mange måter mangfoldet i samfunnet. Der enkelte styreledere er profesjonelle, finnes også de som ikke har erfaringen som kreves. Derfor mener han at det kan være lurt å velge en samarbeidspartner som har kjennskap til mekanismen og lovverket bak.

Tilpasset boligselskapets behov

— Å sitte i et styre er i utgangspunkt et frivillig verv. Mange styreledere har erfaringen, og er selvstendige nok til å håndtere større oppgraderinger og rehabiliteringer på egenhånd. Men det finnes også de som hverken har tilstrekkelig kompetanse eller erfaring som ansvaret i vervet medfører. Da kan det være lurt å velge en bank som kan bidra med finansieringsplaner og likviditetsanalyser, og kan legge opp til et finansieringsløp som er tilpasset boligselskapets behov. Samtidig vil våre analyser gi en trygghet og visshet om selskapets muligheter for en økt belåning, og om beboerne vil klare å betjene sine gjeldsforplikter.

OBOS-konsernet er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, og har hjulpet sine medlemmer siden 1929 med blant annet finansiering, sparing og økonomisk rådgivning til diverse borettslag og sameier landet rundt i snart 100 år.

Markedsledende

— Vi fokuserer på to forskjellige forretningsområder. Privatmarkedet vårt er i all hovedsak knyttet til boliglån opp mot OBOS sin virksomhet. I tillegg til boliglån tilbyr vi sparing og et komplett dagligbanktilbud til våre privatkunder over hele landet. På bedriftsmarkedet, som vi forøvrig er markedsledende i, fungerer vi som en nisjebank for boligselskaper i Norge. I OBOS-banken har vi spesialister innen finansiell- og økonomisk rådgivning som jobber tett med tekniske prosjektledere og eiendomsrådgivere i forvaltningsenheten vår, sier Dick.

Dick påpeker at OBOS-banken skal bistå med kompetansen styrene i visse tilfeller mangler, men at det i bunn og grunn er styrene selv som er beslutningstakerne i enhver situasjon.

— Det er styret som har den fullstendige rådigheten til boligselskapets drift, og det er de som er beslutningstakeren. Vi er til for å bistå med trygghet og kompetanse, og være en sparringspartner på det økonomiske. Både når det gjelder å se hvordan ett stort investeringsprosjekt påvirker den ordinære driften og hvordan selskapet kan sørge for en fornuftig likviditetsutvikling med tanke på justering av felleskostnadene for selskapet og beboerne.

— OBOS-banken er en langsiktig samarbeidspartner som ønsker å spille på lag med boligselskapene. Sammen kan vi finne frem til de aller beste løsningene, avslutter Dick.

Av Andreas Aguilera Myrvold

Next article