Home » Økonomi » Legg planer og tenk langsiktig hvis dere trenger finansiering
Økonomi

Legg planer og tenk langsiktig hvis dere trenger finansiering

Det er lett å gå i fella og velge et kortsiktig lån som tilsynelatende har gode betingelser, men det kan også ende med et refinansieringsbehov etter kort tid. Hva sparer egentlig borettslaget da?

På et eller annet tidspunkt vil alle borettslag oppleve at de trenger å gjøre vedlikehold eller oppgradere bygningsmassen. Enten det dreier seg om renovasjon av gamle rør, fasader, bytte vinduer eller å få nytt tak, så er fellesnevneren at dette medfører store investeringer. Disse investeringene må også finansieres, men hvordan gjør man egentlig det på en best mulig måte?

– Mange styrer kan nok oppleve store utfordringer knyttet til denne typen finansiering. Flere av aktørene i kredittmarkedet tilbyr forholdsvis kortsiktige finansieringsløsninger. Vi mener det er langt bedre å ha en langsiktig finansiering i stedet, sier Jan Kaare Hellevang, som er administrerende direktør i Eiendomskreditt, et kredittforetak som har hele Norge som nedslagsfelt og har drevet med finansiering av borettslag i mer enn 20 år.

Forutsigbarhet

Langsiktig finansiering gir borettslagene bedre økonomisk forutsigbarhet enn det kortsiktig finansiering gjør:

– Kortsiktig finansiering medfører veldig ofte at det blir behov for refinansiering veldig kort tid etter at borettslaget fikk innvilget lånet. I noen tilfeller allerede etter kanskje bare tre år. Dette ser vi at blir mer og mer vanlig. Årsaken er nok at mange fristes til å velge kortsiktige lån på grunn av gunstige lånerenter. Dersom en slik kortsiktig finansieringsløsning utløser et refinansieringsbehov etter bare noen få år, så er det ikke sikkert at det blir så gunstig totalt sett, fortsetter Hellevang.

Gode planer

Det er viktig at styrene lager gode planer og ser mange år frem når det kommer til vedlikehold og oppgraderinger. Det gir mer kontroll og bedre styring.

– Gode planer og budsjetter hjelper dem også til å få bedre oversikt over hva de bør gjøre og hvilke økonomiske konsekvenser det får. Det er nok bedre at styrene lager gode planer for fremtiden, og i det hele tatt er langsiktige i det meste av det de foretar seg, enn at de til stadighet må behandle saker som har med refinansiering å gjøre, sier han.

Lånets løpetid merkes på lommeboka

Hvor mye den enkelte beboer må betale hver måned vil også påvirkes av hvordan fellesgjelden i borettslaget er finansiert.

– Derfor er det også viktig at forhold knyttet til investering og finansiering er godt forankret i generalforsamlingen. Har man en samlet omforent forståelse fra generalforsamlingen for hvilke planer man styrer etter blir også styrets arbeid enklere, forklarer direktøren.

Fast eller flytende rente?

– Nå som rentenivået ser ut til å kunne tikke sakte, men sikkert oppover ser vi også at interessen rundt fastrente øker. For mange kan det sikkert være en god idé å vurdere fastrente, for da snakker vi jo også om langsiktige og forutsigbare løsninger. Det er nettopp langsiktighet og forutsigbarhet som vi mener er aller viktigst når det kommer til finansiering, avslutter Hellevang.

Av Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel