Home » Rehabilitering » 10 tips til vedlikehold og rehabilitering
Rehabilitering

10 tips til vedlikehold og rehabilitering

Foto: OBOS

OBOS-banken deler ti tips om hva man bør tenke på dersom man skal gjennomføre større rehabiliteringsarbeider, oppgraderinger eller andre større investeringer.

OBOS-banken er en nisjebank for borettslag og sameier. De arbeider mye mot forvaltningsleddet i boligselskapene og fungerer som en innskuddsbank for mange av dem. OBOS-banken har også en rådgivende rolle for boligselskaper som trenger lån enten det er til rehabilitering, oppgraderinger eller utvidelser. Det som virkelig skiller OBOS-banken fra andre banker er den kompetansen som de besitter om borettslag og sameier. Derfor kan de bistå med kvalifisert rådgivning basert på lang erfaring. Banken deler ti tips om hva man bør tenke på dersom man skal gjennomføre større rehabiliteringsarbeider, oppgraderinger eller andre større investeringer.

1. Følg opp vedlikeholdet

Den faste eiendommen som boligselskapet eier er den viktigste eiendelen som selskapet har og den bør man passe godt på. Derfor bør styret sørge for å alltid ligge i forkant når det kommer til vedlikehold og arbeide for å unngå etterslep.

2. Søk fagkompetanse

Dersom det er mistanke om at det er nødvendig med utbedringer, søk hjelp fra en faglig instans med riktig fagkunnskap for å få en førstehåndsvurdering av hvordan tilstanden er, eller hva som må til hvis man for eksempel skal foreta en utvidelse. Faginstansen kan ofte gi en pekepinn på hva som er nødvendige tiltak.

3. Diskuter videre fremdrift i styret

De foreløpige konklusjonene og anbefalingene fra faginstansene bør diskuteres i styret. Diskusjonene bør ende opp i konkrete tiltak om hvordan styret skal arbeide videre med sakene hvis det er nødvendig å gjøre noe.

4. Tenk langsiktig, ikke vent med å kontakte banken

Lag langsiktige planer for alle vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider. Ikke vent med å kontakte banken til dere må ta opp lånet, men vær tidlig ute for å få råd og hjelp til å sette opp en solid finansieringsplan som tar hensyn til hele boligselskapets økonomi. Det skaper bedre oversikt tidlig i prosjektet og gjør det enklere å finne smidige finansieringsløsninger.

5. Engasjer en prosjektleder

Renoverings- og vedlikeholdsarbeider krever ofte fagkunnskap som styret ikke besitter selv. I større prosjekter er det derfor smart å knytte til seg en profesjonell prosjektleder som kan lede prosjektet på den tekniske siden, utarbeide anbudsdokumenter, samt følge opp fremdrift og økonomi underveis.

6. Gi informasjon

Gi beboerne skikkelig informasjon på informasjonsmøter, beboermøter og generalforsamling. Ha en lav terskel for å ta inn teknisk fagkompetanse og ekspertise fra banken. Ekspertene kan som oftest gi de beste og mest utfyllende svarene.

7. Hva blir husleien

Det de aller fleste frykter og lurer mest på er hvilken økonomisk konsekvens som tiltaket vil få.

OBOS-banken kan hjelpe dere med å sette opp en likviditetsanalyse som viser hva husleien eller felleskostnadene blir. Ikke bare for hele boligselskapet, men hva det betyr av økte kostnader for hver enkelt leilighet.

8. Sørg for klare avtaler

En referansesjekk av entreprenører og leverandører kan være vel anvendt tid. Bruk bare seriøse aktører og påse at alle avtaler gjøres skriftlig. Både priser og fremdrift må være avklart før arbeidene starter. Mest mulig bør være avklart og avtalt før oppstart.

9. Forsikre dere om at entreprenøren har levert

Vær grundig når arbeidene overleveres og sørg for at alt blir gjort før entreprenøren pakker sammen. Hvis det er gitt garantier på arbeidene eller på materialene som er brukt, er det viktig å gjøre en befaring i så god tid at man rekker å reklamere på eventuelle feil og mangler før garantitiden går ut.

10. Banken er en langsiktig samarbeidspartner

Hold kontakt med banken om fremtidige planer, renteutviklingen og vurder finansieringsløsningene dere har med jevne mellomrom.

Av Tom Backe,

Neste artikkel