Skip to main content
Home » Rehabilitering » Dette bør dere vite hvis dere skal glasse inn balkonger
balkong

Dette bør dere vite hvis dere skal glasse inn balkonger

Glass er et fantastisk byggemateriale og det eneste som åpner for gjennomsyn samtidig som det oppfyller byggeforskriftenes krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Men hva bør dere tenke på hvis dere vurderer innglassing av balkonger? 

I forbindelse med innglassing av balkonger er det aller viktigste at sikkerheten blir ivaretatt. Man må bruke riktig glass på riktig sted, og sørge for å ha et ordentlig rekkverk.

– Rekkverket må være skikkelig festet, slik at det tåler belastning. Hvis det er glass i rekkverket må glasset tåle at noen faller mot det uten at det brister, slik at ingen faller gjennom. Med andre ord må man se på begge deler, både rekkverket og selve glasset, sier Hans Olav Meen Nilssen som er prosjektleder for fasade og solskjerming i Glass og Fasadeforeningen.

For at glasset ikke skal gå i brudd når det utsettes for belastning benytter man laminerte glasskombinasjoner.

Mange glasstyper

Det finnes en rekke glasstyper å velge i. Blant annet finnes det glass som er solskjermende og glass som er selvrensende. Selvrensende glass fungerer bare hvis det regner på det, det blir lite brukt til innglassing av balkonger.

– De innglassingsystemene som finnes i dag har gjerne folde- eller skyvesystemer som gjør at du kommer til og får vasket glassene over alt fra innsiden. Laminatglasset har i utgangspunktet bedre lydisolerende egenskaper enn massive glass, fortsetter Meen Nilsen.F

Velg riktig leverandør

– Etter at balkonger er glasset inn kan det etter tid være behov for å gjøre justeringer slik at folde- og skyvesystemene fungerer optimalt. Derfor anbefaler vi alle å finne leverandører som har et serviceapparat i nærheten, sier han.

Innenfor glass og fasade er det også autoriseringsordninger, og det finnes både autoriserte glassrådgivere og autoriserte fasaderådgivere. Flere av de leverandørene som selger balkonginnglassing har autorisert personell, noe som er et kvalitetstegn ved valg av leverandør.

– I tillegg til at leverandøren har et fungerende serviceapparat, kan det også være smart å innhente referanser. Ringe gjerne til styreledere i andre borettslag eller sameier og hør om deres erfaringer med ulike leverandører. Dernest bør man ha skikkelige kontrakter, hvor omfanget av arbeidene beskrives i detalj og hvor både lastene som rekkverk og glass skal tåle blir dokumentert. I kontrakten bør det fremgå at de valgte løsningene tilfredsstiller teknisk forskrift og Norsk Standard 3510 som er standarden for glasskonstruksjoner, sier Meen Nilsen til slutt.

Av: Tom Backe, Mediaplanet

Next article