Home » Rehabilitering » Dette bør du tenke på hvis du skal gjøre arbeid på våtrom
Rehabilitering

Dette bør du tenke på hvis du skal gjøre arbeid på våtrom

Foto: Fagrådet for våtrom

I Norge registreres det cirka 80 000 vannskader årlig. Årsaken til mange av disse skadene skyldes at arbeidene ikke er utført godt nok, eller at materialene som benyttes er for dårlige.

– Den største utfordringen er hvis det oppstår lekkasjer. Noen ganger opptrer lekkasjene på en slik måte at de ikke er så lette å oppdage, for eksempel hvis det dreier seg om små drypplekkasjer. Disse kan føre til skader i bygningskonstruksjonen og kan være ganske skumle. Derfor er det på mange måter enklere å hanskes med de større lekkasjene, for de oppdager du, sier Cato Ove Karlsen som er daglig leder i Fagrådet for våtrom (FFV).

Bruk fagfolk

Fagrådet for våtrom registrerer at det er mange færre klager på dårlig utført arbeid i de tilfellene der kundene har valgt bedrifter med mesterbrev eller som er godkjente våtromsbedrifter gjennom Fagrådet.

– Godt arbeid handler om å utføre arbeidene korrekt den første gangen, og det gjør gjerne skikkelige fagfolk. Men dessverre har vi en del naive forbrukere som kun velger leverandør basert på pris. Man må hente inn priser fra flere bedrifter. Deretter bør man også ta seg bryet med å kontakte noen av referansene de oppgir for å høre om andres erfaringer. Dersom du benytter en uorganisert bedrift, sjekk også bedriften i Brønnøysundregisteret. Sjekk om bedriften har et telefonnummer og en foretningsadresse du kan nå vedkommende på, for det er viktig at du får tak i firmaet i fremtiden også, sier Karlsen.

Få ting på papiret

Når du skal gjøre arbeider, for eksempel på et bad, er det smart å tenke godt igjennom hva du vil ha gjort, hvor utstyr skal plasseres og hvordan rommet skal se ut når det er ferdig.

– Lag en skriftlig beskrivelse av hva som skal gjøres, både når du skal innhente pristilbud og når du skal skrive avtale. Her bør du være så konkret som mulig og alltid henvise til at arbeidene skal utføres etter Byggebransjens våtromsnorm, for da forholder du deg til konkrete verdier. Forskriften sier for eksempel at gulvet skal ha tilstrekkelig fall til sluk, mens våtromsnormen sier at fallet skal være 1:50 der du dusjer. Det er mye mer nøyaktig og gir ingen rom for misforståelser eller tolkningsfeil. I avtalen må det også fremkomme hva du skal betale og når arbeidene skal være ferdige, fortsetter Karlsen.

En god kontrakt forhindrer tvister i etterkant. Det er utarbeidet flere standardkontrakter som er godkjent av forbrukermyndighetene. Standardkontrakter mellom forbruker og profesjonell finnes på Husbankens eller Forbrukerrådets internettsider.

Enkelte ganger skjer det uforutsette ting underveis i slike prosjekter. Hvis det blir behov for tilleggsarbeider bør det skrives en særskilt avtale om dette hvor pris, tillegg, fradrag, tid og eventuelle andre ting kommer tydelig fram.

Gjør skikkelige avtaler

Det anbefales befaring før overdragelsen av våtrommet. Eventuelle reklamasjonsarbeider utføres i henhold til avtalte tidsfrister og før endelig sluttoppgjør finner sted.

– I forbindelse med overleveringen skal også leverandøren gi deg skikkelig dokumentasjon med en drifts- og vedlikeholdsinstruks. Dette er viktig blant annet for vedlikehold og rengjøring.

– Til slutt må jeg også understreke at de aller fleste våtromsarbeider som utføres av håndverkere går bra, men det er smart å tenke igjennom disse tingene på forhånd og å gjøre skikkelige avtaler, da står du mye sterkere hvis noe allikevel skulle skje, avslutter Karlsen.

Av Tom Backe,

Neste artikkel