Skip to main content
Home » Rehabilitering » Ikke glem den viktige vedlikeholdsplanen!
vedlikehold

Ikke glem den viktige vedlikeholdsplanen!

Foto: Getty Images

– Vedlikehold av bygningsmassen er styrets viktigste oppgave. Derfor er det helt nødvendig at styret har en god plan for vedlikeholdet, sier Elin Kolstad i Huseierne.

Et av de viktigste ansvarene for et styre i sameier og borettslag er ansvaret for bygningsmassen. Styret har ansvaret for at feil utbedres, bygningsmassen vedlikeholdes, og at det er penger nok til å foreta vedlikehold som kommer om noen år.

Mange styrer har nok opplevd å finne bomber som skyldes dårlig eller neglisjert vedlikehold.

– Det er viktig for styrene å gjennomføre en tilstandsrapport og vedlikeholdsplan. Vi vet at det ofte er skjer utskiftning i styret. Da vil det være liten oversikt over behovet for vedlikehold og de økonomiske konsekvensene, forteller Elin Kolstad. Hun ser koordinator for Vedlikeholdsplaner for sameier og borettslag hos Huseierne, og har kontakt med mange styrer i sameier og borettslag.

Elin Kolstad

Koordinator for Vedlikeholdsplaner for sameier og borettslag hos Huseierne

Best med befaring

En god vedlikeholdsplan lages av en takstmann som er på besøk i sameiet eller borettslaget. Han vil gå over bygningsmassen for å dokumentere tilstand og behov. Etter det lages det en rapport som både gir en oversikt over nåsituajonen, og ikke minst en oversikt over behovet fremover i tid.

– Med en oversikt over tilstand og en vedlikeholdsplan med kostnader og en økonomiplan får styrene et godt beslutningsverktøy, forteller Elin Kolstad i Huseierne.

En vedlikeholdsplan med tilstandsrapport og budsjett er laget, og vi tilbyr takstmenn som vil reise ut på befaring for å gjøre gjennomgangen av sameiet eller borettslaget.

Styrets viktigste jobb

Elin Kolstad i Huseierne er tydelig på at kontroll med vedlikeholdet er en viktig jobb for både styre og beboere.

– Bygningsmassen er sameiet og borettslagets viktigste verdi. Derfor er det viktig å ivareta denne. En vedlikeholdsplan vil gi forutsigbarhet og en fullstendig oversikt for sittende styret og fremtidig styre, sier hun og peker på:

– Når man vet kostnadene i tiden fremover, vil dette gjøre at man kan gi beboerne forutsigbarhet for felleskostnadene. Det er også meget viktig, sier Elin Kolstad.

Nå starter det viktige arbeidet for styret

– Etter at vedlikeholdsplanen er laget og man har mottatt de viktige dokumentene starter det viktige arbeidet for styret. Med denne vedlikeholdsplanen i hånden, har styret nå et godt grunnlag for videre arbeid i sameiet eller borettslaget, sier Elin Kolstad.

Sluttresultatet kan brukes til følgende:

– Planlegge vedlikehold.
– Økonomisk avsetning for å finansiere fremtidige vedlikehold.
– Fastsette/justere felleskostnader.
– Styringsverktøy for vedlikehold/innhente tilbud.
– En uavhengig rapport som kan brukes som dokumentasjon til beboere.
– Samle historikk/tilstand.
– Trygghet ved endring av styret.

Tekst: Carsten Henrik Pihl

Next article