Home » Rehabilitering » Rehabilitering: Trenger fasaden en oppgradering?
Økonomi

Rehabilitering: Trenger fasaden en oppgradering?

Banken kan hjelpe deg med mer enn finansene. Her er 5 råd som sikrer at rehabiliteringen blir en suksess.

Alle borettslag og sameier må fra tid til annen gjennomgå ulike renoveringsprosjekter. Det kan være nye rør, oppussing av bad, nytt tak, balkonger eller rehabilitering av fasaden.

– Dette er kostbare prosjekter som ikke bare skaper ekstra jobb for styret, men også økte fellesutgifter for beboerne. For at prosessen skal gå så smertefritt som mulig for alle parter kan det være lurt å involvere banken så tidlig som mulig, sier Morten Dick, leder for bedriftsmarkedet i OBOS-banken.

Morten Dick, leder for bedriftsmarkedet i OBOS-banken. Foto: Håkon Nordvik

Han oppfordrer til å planlegge godt, og gir deg 5 råd for å sikre at rehabiliteringen blir en suksess.

1. Realitetssjekk
–  Styreverv i borettslag og sameier er frivillig, og kompetansen er derfor veldig varierende. Er det noen som har nok erfaring til å være prosjektleder eller vurdere hva som bør gjøres?
– Uansett hvor stort eller lite prosjektet er kan det være lurt å søke hjelp fra fagfolk så tidlig som mulig. Erfaringsmessig ser vi at de som ikke har en god prosjektleder fort kan gå på en smell. En profesjonell prosjektledelse innebærer alt fra kostnadsoverslag, innhenting av tilbud og oppfølging av entreprenørene til å sørge for god informasjon til beboere og sikre at prosjektet ferdigstilles.

2. Lag en kostnadsoversikt
– Det første styret må gjøre er å lage en kostnadsoversikt, eksempelvis en vedlikeholdsplan. Få en oversikt over hva som skal gjøres, og innhent tilbud fra ulike entreprenører. Det dummeste du gjør er å starte jobben før finansieringen er i boks.

3. Velg riktig bank
–  Når styret har en viss oversikt over kostnadsbildet kan de ta kontakt med banken. Det er viktig å finne en god samarbeidspartner som kan støtte dere gjennom hele prosjektet.
– Velg en bank som har kompetanse på selskapsformen, og god erfaring med sameier og borettslag. Velg en bank som er fleksibel og løsningsorientert, og er villig til å finne den beste løsningen for dere, og ikke for seg selv.

4. Involver banken tidlig i prosessen
– 
Ta kontakt med banken så tidlig som mulig og bruk kompetansen de sitter på. OBOS-banken driver like mye med rådgivning som med lån. Vi vil gjerne komme inn i prosessen så tidlig som mulig for å avstemme behov med styret for deretter å utføre en likviditetsanalyse der vi ser på selskapets inntekter, utgifter og lånebehov. Analysen legger grunnlaget for  en finansieringsplan som gir en oversikt over hvordan den ordinære driften påvirkes av å realisere et stort oppussingsprosjekt.
– I tillegg til å gi en oversikt over hvordan felleskostnadsnivået påvirkes på selskapsnivå, kan vi si hva den enkelte beboer får i økt husleie. Kontroll over fremtidig likviditetsutvikling, forutsigbarhet og handlingsrom er viktig.

5. Informer beboerne i størst mulig grad.
– Husk at det er beboerne som skal betale for rehabiliteringen. Derfor er det viktig at de involveres så tidlig som mulig. Det vil være mange ulike synspunkter, og ulik betalingsevne. Hva får de ut av rehabiliteringen?
– Ta med fagfolk på styremøter, og informer om alt fra kostnader og tidsplan til støy og andre konsekvenser. Det vil skape trygghet blant beboerne, og bidra til at flest mulig blir fornøyde med jobben som gjøres.

Lykke til!

Av: Christine Wollan, Mediaplanet

Neste artikkel