Home » Rehabilitering » Moderne energiruter gir bedre inneklima og komfort i boliger
Rehabilitering

Moderne energiruter gir bedre inneklima og komfort i boliger

Moderne energiruter har mange funksjoner, som gir energiruten egenskaper som kan dekke dine behov.

Vinduets opprinnelige funksjon var å slippe inn dagslys, sikre utsyn, og beskyttelse mot vær og vind.

I dag er fortsatt denne funksjonen viktig, men moderne teknologi og produksjonsmetoder gir oss funksjonsglass som for eksempel støydempende ruter, soldempende ruter og ruter med gode egenskaper for å sikre mot skjæreskader og sikre verdier og personer mot uønskede hendelser som innbrudd og terror.

Isolerglass består av to eller flere lag glass, adskilt med avstandslister av metall eller kunststoffmaterialer.

Avstandslistene limes med en to-trinns forsegling til glassets overflate langs kantene, og danner et lufttett hulrom som fylles med gass for å redusere konveksjon og forbedre rutens isolerende egenskaper. I tillegg til de isolerende egenskapene, kan det samme isolerglasset forbedres ytterligere og gis flere egenskaper ved bruk av laminat eller belegg.

Det sikre vinduet

Sikkerhetsruter defineres som enten trygghetsruter, eller personsikkerhetsruter. Personsikkerhetsruter benyttes for å sikre mot alvorlige skjærskader ved sammenstøt, eller fall mot glass, samt gjennomfall.

Når denne type glass knuses får den et ufarlig bruddmønster og forblir intakt, noe som gjør at alvorlige personskader ikke vil forekomme.

Trygghetsruter brukes for å sikre personer, verdier, og gjenstander mot skade, angrep, eller uønskede hendelser.

Å hindre gjennomtrenging er viktig for denne type glass, og derfor er det fleste trygghetsruter laminert – ofte i flere enn to lag, og varierende tykkelser.

Antikondens

Dagens byggeregler og byggtekniske forskrifter stiller ikke bare krav om bruk av sikkerhetsruter også i boliger, men også at vinduer har lave U-verdier. Dette innebærer redusert varmetap gjennom glasset fra romsiden, og dermed kaldere overflate på utvendige glass.

Ved høy luftkvalitet, lave temperaturer, og klare- og vindstille kvelder kondenserer luften på kalde overflater.

Dette kan løses med antikondensglass som er tilgjengelig på det norske markedet. For å redusere utvending kondens påføres et belegg på det ytterste glasslaget som gjør at yttertemperaturen blir høyere enn duggpunktets temperatur.

På grunn av dett vil forekomsten av utvendig kondens bli betydelig redusert.

For den som liker fred og ro

Isolerglass har også støydempende egenskaper som kan forbedres kraftig ved endring av glassene og rutens oppbygning. For å øke glassets evne til å dempe støy, øker man glassets tykkelse som gjør at ruten blir tyngre.

Ved bruk av laminerte glass med støyreduserende folier oppnås også svært gode resultater når det gjelder demping av støy. Kombineres denne folien med glass av varierende tykkelser og oppbygninger, kan de høyeste krav til redusering av støy oppfylles.

Isolerglass leveres også med soldempende egenskaper, med flere typer belegg som gir bedre inneklima, og ikke minst bedre komfort i boliger.

Energispareglass kombinert med med belegg som reduserer solvarmen, har minimalt med varmetap (lave U-verdier), og samtidig slipper inn lys.

Tekst: Andreas Aguilera Myrvold Foto: Sture Nepstad

Neste artikkel