Skip to main content
Home » Rehabilitering » Piperehabilitering i borettslaget – dette bør du tenke på
Sponset

Piperehabilitering er en fellesbetegnelse som beskriver oppgradering skorsteinen eller utbedre eventuelle feil eller mangler.

Hva er piperehabilitering og hvorfor må man gjøre det?

Piperehabilitering må man kanskje gjøre etter det er gjort endringer i forbindelse med oppussing av boenheter, for eksempel innkledning av murt skorstein, eller dersom skorsteinen har blitt dårlig etter lang tids bruk. Ofte avdekkes dette etter kontroll eller branntilsyn av feier.

Hvilke metoder finnes det, og hva bør man velge?

Det er flere måter å rehabilitere skorsteinen på. Man kan for eksempel montere nye innerrør av keramikk eller stålrør, eller glidestøpe. Man velger metode og løsning basert på tilstanden på skorsteinen eller årsaken til at man må rehabilitere.

De fleste moderne ildsteder er mer effektive og har en høyere virkningsgrad og krever derfor et mindre pipeløp enn hva som var vanlig å installere i “gamle dager”. Les mer om Piperehabilitering her!

Hva med ildstedene som er montert til pipen fra før?

Dersom man trer ned nye rør kan eksisterende ildsted kobles fra og remonteres etter de nye rørene er senket ned. Metoden man veldger påvirker dette, og det er ikke alltid behov for å koble løs de eksisterende ildstedene.

Gamle ildsteder (fra før 1997) som ikke er rentbrennende bør byttes ut. Dette kan man søke tilskudd for i mange kommuner.

Vi anbefaler alltid at man benytter sertifiserte fagfolk for slike prosjekter.

Liste over forhandlere finner du her !

Tekst: John Gjerde, Schiedel Skorsteiner AS

Next article