Home » Rehabilitering » Planlagt vedlikehold gir økonomisk gevinst
Sponset

Styrene i sameier og borettslag har et stort ansvar, blant annet for vedlikehold av bygningsmassen og ettersyn av tekniske innretninger. For å håndtere ansvaret forsvarlig er det smart å få bistand av en upartisk aktør.

I mange borettslag og sameier som er bygd på 50-, 60- eller 70-tallet vil behovet for vedlikehold av betong og bærende konstruksjoner øke i årene fremover. Det er fornuftig å kartlegge tilstand og utbedringsbehov tidlig og før skadene har oppstått.

– Ofte oppstår det små skader og sprekker, synlige utslag av salt, kalk og rust. Dette er nødvendigvis ikke farlig, men det kan hende at man må gjøre noe med konstruksjonen på sikt, sier Gry Eian, ansvarlig for Kiwas materiallab i Oslo og legger til;

– Derfor kan det være hensiktsmessig med en tilstandsvurdering på betong- og stålkonstruksjoner. Ved å gjennomføre en kontroll av beskaffenheten til betongen, samt kartlegge hva som bør gjøres på kort og lang sikt, danner det grunnlaget for gode vedlikeholdsplaner som styrene kan arbeide etter. En enkel visuell inspeksjon kan også ha en god nytteverdi i den forbindelse.

Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som eventuelt må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt.

– De som bor i et bygg hvor det er synlige tegn på aldring, trenger noen ganger også å bli beroliget. Da kan en tilstandsvurdering være et godt verktøy for styret slik at beboerne slår seg til ro med at skadene er mer av kosmetisk karakter og ikke farlige. Eventuelle kjøpere av boliger kan også bli beroliget hvis det finnes en god og gjennomarbeidet tilstandsrapport. Dessuten viser dette at styret har kontroll på situasjonen, fortsetter Eian.

Planlegg vedlikeholdet

Gode tilstandsvurderinger gjør det med andre ord enklere for styret å planlegge vedlikeholdet og å ta riktige avgjørelser. Da blir det forutsigbart både i henhold til økonomi og til hvilke tidspunkt ulike utbedringer skal utføres.

– Mange styrer benytter programvare fra USBL eller Boalliansen til å utarbeide vedlikeholdsplaner. Disse og tilsvarende verktøy bidrar til å skape god oversikt, forteller Eian.

I de tilfeller det er behov for større rehabilitering eller spesialkompetanse, samarbeider Kiwa med aktører som AFRY, USBL og Boalliansen.

– Sammen tilbyr vi komplette prosjekter som inneholder alt fra tilstandsvurdering, prosjektering av utbedringer, anbudsspesifikasjoner, prosjektledelse og faglig oppfølging av utførende entreprenører, sier Eian.

(F.v.) Gry Eian, gruppeleder for Kiwas materiallab i Oslo og Bjørnar Meland, gruppeleder for NDT og løftesikkerhet i Kiwa. Foto: Kiwa

Periodisk ettersyn av heiser

Kiwa er også Nordens ledende leverandør av både sikkerhetskontroller og sluttkontroll av nye heiser. Regelverket tilsier at alle heiser i Norge skal inspiseres av godkjent sikkerhetskontrollorgan minimum hvert andre år.

– Det er styrets ansvar at det blir gjennomført jevnlige, lovpålagte kontroller. Vi følger opp alle kundene våre slik at kontrollene skjer til riktig tid, sier Bjørnar Meland, ansvarlig for NDT og løftesikkerhet i Kiwa Norge.

– Etter kontrollen får kunden tilgang til en digital rapport i vår kundeportal. Her får man en enkel oversikt over alle heiser med eventuelle feil og mangler, samt relevante kommentarer for utbedringer. Løsningen er også tilrettelagt for direkte tilbakemelding fra de som utfører utbedringene, slik at man har all informasjon samlet på et sted, fortsetter Meland.

Dette er Kiwa

– Kiwa er et av verdens ledende selskaper innen testing, inspeksjon og sertifisering.
– Kiwa leverer tjenester innen en rekke sektorer som bygg og anlegg, olje og gass, infrastruktur og energiforsyning, til drikkevann, mat, dyrefôr og landbruk.
– Selskapet har i en årrekke bistått bedrifter med å forbedre seg og sine produkter og tjenester.
– Kiwa er en upartisk aktør hvor de ansatte utfører sine arbeidsoppgaver i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter, standarder og øvrige normative dokumenter.
– Kiwa har mer enn 4.500 ansatte i over 40 land, hovedsakelig i Europa, Asia og Latin-Amerika. I Norge har Kiwa over 220 medarbeidere med spesialkompetanse, og de betjener kunder over hele landet.

Av Tom Backe

Neste artikkel