Home » Rehabilitering » Skifte ut oljefyren? Start med å søke hjelp hos en uavhengig rådgiver
Rehabilitering

Skifte ut oljefyren? Start med å søke hjelp hos en uavhengig rådgiver

I 2020 blir det forbudt å bruke fossil oljefyring til oppvarming. For større boligsameier som borettslag og sameier kan det være omfattende å bytte energikilde. Derfor er det lurt å bruke en uavhengig rådgiver.

– Det finnes støtteordninger som boligsameiene kan søke om penger fra. Støtten gis både for å gjennomføre enøkanalyser som legger grunnlaget for valg av energikilde, men også til å dekke deler av kostnadene som utfasing og bytte medfører, sier Mari Elise Hareide som er rådgiver i byggavdelingen i Norsk Energi.

– Siden disse støtteordningene kommer til å forsvinne når forbudet inntrer, gjelder det å komme i gang med det arbeidet som skal gjøres relativt raskt, for det er mange som skal fase ut oljefyren. Gjør du det mens støtteordningene fortsatt finnes, har du en gulrot til å gjøre det. Bytter du for sent, kan det hende at du heller får kjenne pisken, fortsetter hun.

Start med en objektiv analyse

En skikkelig enøkanalyse innebærer en bred vurdering av hvilke forhold man bør ta hensyn til ved et skifte. Da er forhold som effektbehov, energitopper, forutsigbarhet i prisen for ulike energibærere, forventet levetid på utstyret, behov for ettersyn og vedlikehold av de forskjellige alternativene samt tilkomst til, og størrelse på, varmesentral blant de tingene som bør vurderes.

– Vi blir ofte kontaktet for å utføre slike analyser. Vi er objektive og skal ikke selge en bestemt løsning, men prøver alltid å avdekke de ulike alternativene som kan være aktuelle. Deretter gjør vi lønnsomhetskalkyler, og på bakgrunn av disse finner vi ut hvilket alternativ det er mest aktuelt å gå videre med. Vi har også oversikt over hvile støtteordninger som er aktuelle å søke penger fra.

De vanligste alternativene

Det er flere alternativer som kan benyttes i stedet for oljefyr. De vanligste er varmepumpe, fjernvarme og bio-olje. Hvis man har nok tilgjengelig strøm kan også elkjel være et alternativ.

– Alle prosjekter er unike, og derfor bør man se på helheten i anlegget for å gjøre de rette vurderingene og finne ut hva som er beste løsning i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke sikkert at man får de beste anbefalingene hvis man starter med å gå til dem som selger utstyr for å be om råd, for de vil nok ofte foreslå en av sine egne løsninger og kjenner kanskje ikke godt nok til andre alternativer. For å få et riktig bilde av hva som er mulig og hva som lønner seg, er det nok lurere å bruke en uavhengig rådgiver, forklarer Hareide.

Start jobben i dag

Når enøkanalysen foreligger med sine forslag til tiltak, gjelder det å velge den beste løsningen totalt sett. I denne fasen kan man begynne å sondere leverandørmarkedet for å finne firma som kan gjøre jobben. Prisene blir gjerne best hvis det er konkurranse mellom flere leverandører, derfor er det selvsagt lurt å sette opp en kravspesifikasjon og be om priser fra flere tilbydere, slik at disse kan gi pris basert på like forutsetninger.

– Det kan være ganske omfattende å skifte ut større anlegg, og leverandørene som kan utføre disse jobbene kommer til å få det travelt fremover. Dette er enda en grunn til ikke å vente, men å komme i gang så snart som mulig, avslutter Hareide.

Av Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel