Home » Styrearbeid » Styrearbeid kan være lettstyrt
Styrearbeid

Styrearbeid kan være lettstyrt

skyløsning
skyløsning
Foto: Getty Images

– Tidligere hadde vi utfordringer med at informasjonen vi trengte var spredt på flere steder. Noe lå i permer, noe lå arkivert som e-post på ulike pc’er og det var vanskelig å få tak i den historikken vi trengte for å arbeide effektivt, forteller styrelederen i Asperud Borettslag, Martin Torp.

Styret innså at et styreverktøy ville forenkle hverdagen deres. De valgte Lettstyrt, det mest brukervennlige styreverktøyet på markedet – skreddersydd for boligselskaper.

Databasen til systemet ligger lagret i skyen, noe som gjør at informasjonen er tilgjengelig uansett hvor man er, så lenge man har tilgang til internett.

– Nå har vi all informasjon og historikk tilgjengelig i et søkbart arkiv og vi har fått en ordentlig oppgaveliste som kan følges opp på tvers av styret. Dette gjør saksbehandlingen enklere, sier Torp. I tillegg håndterer Lettstyrt alt vedrørende styremøter (agenda, innkalling,  føring av styrereferater, signering og arkivering). Dette har bidratt til bedre møtestyring.

Informasjonskanal til beboerne

Lettstyrt erstatter behovet for egen hjemmeside og er mye enklere å oppdatere. Systemet har også ulike måter å varsle beboerne på, eksempelvis kan man sende SMS til alle beboere samlet, eller bare en enkelt oppgang. Dette reduserer behov for oppslag i trappeoppganger  og lapper i postkassene.

– For oss er dette en veldig god løsning og jeg er veldig fornøyd. Nå finner jeg den informasjonen jeg trenger med en gang og uansett hvor jeg måtte være. Trenger man en løsning som både er et verktøy for styret og fungerer som en effektiv informasjonskanal for beboerne, så er Lettstyrt midt i blinken, avslutter Torp fornøyd.

Les mer på lettstyrt.no

Neste artikkel