Skip to main content
Home » Styrearbeid » Valgte en fleksibel fiberløsning med mange valgmuligheter
Styrearbeid

Valgte en fleksibel fiberløsning med mange valgmuligheter

Foto: Øvrevoll Boligselskap

Da Øvrevoll Boligselskap skulle velge en felles løsning for TV og internett, falt valget på HomeNet. Det var den mest fleksible løsningen.

Øvrevoll Boligselskap på Østerås i Bærum er et veletablert boligselskap som ble grunnlagt i 1952 og består av flere toetasjes leilighetsbygg med totalt 100 boenheter.

– Tidligere hadde vi ingen felles TV- eller internettavtale. Hver enkelt boenhet hadde ordnet dette selv, men i mai inngikk vi en felles avtale med HomeNet som ville gjelde for alle boenhetene. En felles avtale hadde blitt diskutert mange ganger tidligere, men det var først i våres at vi tok den endelige avgjørelsen, sier Walied Færevik Aarab som er en av beboerne i boligselskapet.

Bare fiber

Tidligere hadde man ikke fått til noen felles løsning siden de aller fleste leverandørene tilbød løsninger som innebar at man måtte ha både internett og TV.

– Det som var annerledes denne gangen, var at ingen ble tvunget til å ha verken internett eller TV. Avtalen med HomeNet innebar nemlig bare at det ble lagt inn en fiberkabel til hver boenhet. Denne infrastrukturen betaler alle en liten månedlig sum for, deretter er det opp til hver enkelt å velge om man vil ha internett eller TV. Og vi kan også velge hastighet og hvilken TV-leverandør vi vil ha hvis vi ønsker TV i det hele tatt, forklarer Færevik Aarab.

HomeNet og eieren Broadnet har et av landets største fibernett. De knytter sammen over 90 byer, hundrevis av tettsteder og tusenvis av bygder, og gir daglig internett og TV-signaler til hundretusenvis av brukere, både private, boligselskaper og bedrifter.

Ekte fiber

Installasjonen på Øvervoll startet i august, og i løpet av oktober hadde alle beboerne fått fiberkabel tilknyttet sin egen leilighet.

– Det var en ganske stor jobb, for her var det ikke noe fiber fra før. Det lå en kobberkoax her, men nå har vi fått ekte fiber helt inn, det betyr at alle kan få den hastigheten de ønsker på internettet sitt. Om mange er på nett samtidig vil det heller ikke ha noe å si for hastigheten over ekte fiber, tilføyer Færevik Aarab.

Landets beste?

Med fiber fra HomeNet kan man blant annet få Internet UNLIMITED 1000, et produkt med fantastisk hastighet. Dette er kanskje landets beste fibernett og gir en opplevelse av frihet og nok fart til å gjøre hva som helst på nett.

Valgfrihet

– Mitt inntrykk er at alle er veldig godt fornøyd med den løsningen som vi har fått. Jeg tror alle som bor her har bestilt internett, men vet at det er mange som har valgt bort TV og heller streamer det innholdet de vil ha selv. Noen brukte nok litt tid på å bli vant til det nye systemet, men nå ser det ut til at det også har løst seg. Det beste med denne løsningen er nok at det er ekte fiber og valgmulighetene til å velge om vi bare vil ha internett, bare TV, begge deler, eller ingen av dem.

Tar hånd om hele prosessen

Å bygge ut fibernett kan være en omfattende prosess. Det er mye å tenke på, som må gjøres til riktig tid og på riktig sted. HomeNet ordner hele denne prosessen. De gir også rask informasjon om hvor fort et borettslag eller sameie kan få fiber installert. Bor du i et borettslag eller sameie tar de aller helst  en dialog med styret om disse tingene.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article