Skip to main content
Home » Styrearbeid » Styreverv i borettslag eller sameie – hvorfor søke bistand fra en forretningsfører?
Styrearbeid

Styreverv i borettslag eller sameie – hvorfor søke bistand fra en forretningsfører?

Foto: Bård Gudim

Styret i et borettslag eller sameie har som oppgave å lede virksomheten i boligselskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen eller årsmøtet (brl §8-8 og esl §57). I saker som gjelder rettigheter og plikter representerer styret andelseierne/seksjonseierne (brl § 8-16 og esl § 60). Styret kan dermed inngå avtaler, saksøke og bli saksøkt på vegne av sitt borettslag eller sameie.

Styret kan inngå avtaler om forhold som ligger innenfor boligselskapets formål, som for eksempel snømåking, renhold, strøm til fellesarealer, kabel-TV og bredbånd.

Typiske oppgaver for styret vil være å sørge for at plikter til regnskapsførsel etterkommes, forvaltning og drift av eiendomsmassen i borettslaget eller sameiet, gjennomføring av årsmøte eller generalforsamling, og søke løsninger på forskjellige problemstillinger som uenigheter mellom naboer om bruk av fellesarealer og husbråk.

Styret kan ikke engasjere seg i virksomhet som ikke har noen sammenheng med boligselskapet og den enkeltes borett. Med andre ord er det ikke styrets oppgave å engasjere seg i hvorvidt lokalsamfunnet trenger fotballbane eller ei.

Søk profesjonell hjelp

For beboere i borettslag og sameier vil det være svært viktig å ha et velfungerende styre for å sikre driften av boligselskapet, forvaltning av felles midler og ressurser, og ikke minst søke løsninger på forefallende problemstillinger.

Når det er sagt så vil som oftest styret i et boligselskap bestå av eiere i boligselskapet som i så måte ikke er profesjonelle ledere, men mennesker med ulik bakgrunn og varierende kompetanse. Det er derfor viktig at styret søker bistand fra for eksempel en forretningsfører i saker som krever noe mer enn alminnelig sunn fornuft.

Forretningsførsel

En forretningsfører har som oftest bred kompetanse i hvordan sikre den daglige og fremtidige driften av borettslag og sameier, hvordan styret optimalt forvalter felles midler og ressurser, og er en autorisert regnskapsfører.

Boligbyggelag tilbyr forretningsførsel for borettslag og sameier, og har autorisasjon som regnskapsfører. Er boligbyggelaget i tillegg ISO-9001 sertifisert kan du føle deg trygg på at de også har et kvalitetssystem som sikrer deg ytterligere trygghet som kunde.

Som forretningsfører for cirka 700 borettslag og sameier erfarer vi at et nytt styre ofte tenker at det holder å ha en regnskapsfører for boligselskapet sitt. For mange mindre boligselskap kan dette fungere fint, men forutsetter et svært velfungerende styre som har anledning til å dedikere mye av sin fritid på sitt styreverv.

Hos en forretningsfører vil boligselskap ofte få tilgang til elektronisk styreportal for blant andre fakturabehandling, tilgang til maler, tilbud om kurs og ikke minst fordelaktige tilbud hos leverandører av forsikringer, strøm, TV, bredbånd og så videre. Med en forretningsfører på plass for borettslaget eller sameiet er det lettere å ivareta sitt styreverv. Og hvem vet; kanskje er det flere som ønsker seg et styreverv?

Fakta

– BORI BBL er ISO-9001 sertifisert og morselskapet i BORI gruppen, hvilket forvalter cirka 28.000 boliger i 700 borettslag og sameier.

– BORI har lange og solide tradisjoner innen boligbygging og boligrelaterte tjenester siden 1946. Vi tilbyr, etablerer og forvalter boliger lokalt og nasjonalt.

– Vi har hovedkontor i Lillestrøm og lokalkontor i Mysen og Oslo, og er en av Norges største boligforvaltere.

Av Lill Eriksen, Salg- og markedsdirektør i BORI BBL 

Next article