Skip to main content
Home » Borettslag og sameie » Krav om ladeklare nybygg sendt på høring
Borettslag og sameie

Krav om ladeklare nybygg sendt på høring

Foto: Shutterstock

I forbindelse med satsingen på elbiler, foreslår Regjeringen å sette krav til at alle nybygg og større ombygginger klargjøres for å installasjon av ladepunkter.

Norge satser stort på elbiler for å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn innen 2050. I fjor skrev vi om hvordan Regjeringen foreslo å gi andelseiere i borettslag retten til å lade el- og hybridbiler hjemme. Dette forslaget ble vedtatt og trådte i kraft 1. januar. Nå har det kommet et nytt forslag for å gjøre livet til elbilister enklere. 

Regjeringen har sendt et forslag på høring om en ny bestemmelse i byggteknisk forskrift, TEK17. Bestemmelsen vil sette krav til nybygg og store ombygginger samt offentlige parkeringsplasser. Nybygg og store ombygninger må inkludere tilrettelegging for installasjon av ladepunkter i sitt byggearbeid på parkeringsplasser tilknyttet bygget. Til offentlige parkeringsplasser stilles det krav om at 20 prosent av parkeringsplassene skal være ladeklare, og at det alltid må være minst én parkeringsplass som er ladeklar. 

– Norsk elbilpolitikk er en suksess. I 2020 var mer enn annenhver nye bil en elbil. Norge har den høyeste elbilandelen i verden. Hovedgrunnen til denne suksessen er regjeringens avgiftspolitikk, som sikrer at det lønner seg å velge nullutslippsbiler. Tilgangen på offentlig tilgjengelig hurtigladestasjoner over hele landet er også viktig for at folk velger å kjøpe elbil. Nye regler for laderett i borettslag trådte i kraft ved årsskiftet. Dette forslaget føyer seg dermed inn i rekken av offensive elbiltiltak fra regjeringen, forteller kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup (H) i pressemeldingen til Regjeringen. Høringsfristen er 5. mars.

Et praktisk og miljøvennlig alternativ

Lettere tilgang til ladepunkter i hjemmet føyer seg inn i rekken av tiltak som gjør livet enklere og mer praktisk for elbileiere. Både selve kjøretøyet samt aktuelle regler forbedres stadig for å lokke flere nordmenn til dette mer miljøvennlige alternativet. Med stadig flere ladestasjoner over hele landet, er elbil et godt alternativ for hverdag og reiseliv. Utviklingen har skjedd raskt. 

Det er for eksempel ikke lenge siden elbiler ikke hadde hengerfeste, noe som for mange nordmenn utelukket elbil som alternativ. De fleste elbiler leveres fortsatt uten hengerfeste, i løpet av de siste årene har det blitt lansert flere biler med tillatt tilhengervekt. Dette betyr at nå kan flytting og campingferie utføres på et mer miljøvennlig vis. Bedre tilgjengelighet, avgiftsfordeler og mer mangfoldig brukervennlighet er med på å styrke elbilens plass i Norges bilmarked. 

Med stadig færre svakheter og flere fordeler, blir elbil kun er bedre alternativ med årene som går, noe som er nødvendig om Norge skal nå sitt mål om å bli et lavutslippssamfunn. 

Next article